Top 10 cleanest Ganga towns ranked in Swachh Survekshan 2023

Varanasi, Uttar Pradesh

1

1

Prayagraj, Uttar Pradesh

2

2

Bijnor, Uttar Pradesh

3

3

Haridwar, Uttarakhand

4

4

Kannauj, Uttar Pradesh

5

5

Patna, Bihar

6

6

Rishikesh, Uttarakhand

7

7

Kanpur, Uttar Pradesh

8

8

Sahibganj, Jharkhand

10

9

9

Rajmahal, Jharkhand